Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure van Overload Worldwide  BV. gevestigd te Den Haag. KvK: 62383205

Wij vinden het van groot belang dat al onze klanten en wederverkopers tevreden zijn over onze diensten en producten. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn vernemen wij dat graag zo snel mogelijk.

Hieronder beschrijven wij de procedure die in het geval van klachten in werking treedt.  

De klachtenprocedure is bedoeld om het melden van een klacht zo makkelijk mogelijk te maken en er vervolgens zo goed mogelijk op toe te zien dat de klacht snel en efficiënt afgehandeld wordt. Daarnaast is iedere klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening op dat gebied kunnen verbeteren.

 

Procedure:

Wanneer je van mening bent dat 'het geleverde', dit kan zijn een dienst of een product, niet aan de beloofde kwaliteit voldoet kun je daarover je ongenoegen kenbaar maken bij de directie van Overload Worldwide BV. via info@overloadworldwide.com

Het is ook mogelijk om de klacht in eerste instantie telefonisch te melden bij Nathalie de Vos (directie) via tel. nummer 06-55303482.  

Wij zullen de klacht zoals gezegd zo snel mogelijk, d.w.z. in  ieder geval binnen 1 week, oplossen.

Wanneer er voor het oplossen van de klacht langere tijd nodig is, bijv. om onderzoek of navraag bij derden te kunnen doen, word je daarvan binnen een week in kennis gesteld. De reden van het onderzoek en/of de uitgestelde oplossing zal in dat geval worden toegelicht.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat we tezamen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen zullen we de klacht voorleggen aan een onafhankelijke partij. 

Hiervoor zullen wij gebruik maken van de expertise van Marcel Fruytier van advocatenkantoor Fruytier te Amsterdam. https://www.flib.nl  /  mfruytier@flib.nl

Wij zullen ook in dat geval binnen een week na ontvangst van het oordeel van Marcel Fruytier de kwestie afhandelen. Dat wil zeggen dat Overload Worldwide B.V. de eventuele consequenties accepteert; oftewel de uitspraak van deze onafhankelijke derde is uiteindelijk bindend.

-Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

-Wij registreren en bewaren alle correspondentie omtrent elke klacht gedurende minimaal 2 jaar.

Uiteraard hopen wij deze klachtenprocedure nooit nodig te hebben. 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze diensten en producten aan alle kwaliteitseisen en verwachtingen voldoen, maar mocht er op enig moment toch sprake zijn van ontevredenheid  zullen wij altijd onze uiterste best doen om dit direct telefonisch op te lossen!

 

Directie Overload Worldwide.

 

 

WIJ WERKEN SAMEN MET:

Overload Worldwide Referenties | Basic-Fit
Overload Worldwide Referenties | Brandweer
Overload Worldwide Referenties | Healthcity
Overload Worldwide Referenties | Korps-Mariniers
Overload Worldwide Referenties | Politie
Overload Worldwide Referenties | Obese
Overload Worldwide Referenties | House Of Health
Overload Worldwide Referenties | Growing

rating rating rating rating rating
Klanten waarderen ons met een 9.4 op basis van 413 reviews

Klanten waarderen ons met een

9.4

op basis van 413 reviews

rating rating rating rating rating